Entries by Ittai From KWAA

חמש דרכים יצירתיות לחגוג את יום המורה השנה!

מורים טובים הם מורים לחיים, אנשי ונשות חינוך שלימדו אותנו ומלמדים את ילדינו, הדור הבא, הרבה יותר ממערכי שיעור, אלא דואגים לחינוך, לערכים ולהעצמה אישית – כל אלה משפיעים על ילדינו, עלינו ועל החברה כולה לשנים רבות. ביום המורה השנתי יש לנו הזדמנות קטנה להעניק להם חזרה – למורים מן העבר שהשפיעו עלינו ולמורים שמשקיעים […]